Öljylämmityksen vaihto maalämpöön: Miksi maalämpö on parempi vaihtoehto?

Monet kotitaloudet harkitsevat öljylämmityksen vaihtamista uusiutuvaan energiamuotoon. Yksi suosituimmista vaihtoehdoista on maalämpö, joka hyödyttää monin osin kotitalouksia.

 

Maalämpö on huomattavasti ympäristöystävällisempi energianlähde kuin öljy. Maalämpö hyödyntää maaperän sisältämää lämpöenergiaa, joka on uusiutuvaa ja puhdasta energiaa (yli 2/3 koostuu uusiutuvasta energiasta) ja siksi maalämpö lämmitysmuotona onkin ilmastoystävän valinta. 

 

Hiilidioksidipäästöt, jotka liittyvät maalämpöön, johtuvat pääasiassa vain maalämpöpumpun sähkönkulutuksesta.


Mitä päästöihin tulee, niin öljylämmitys on melko kuormittava tekijä. Pientalon, jota lämmitetään öljylämmityksellä – vuosittaiset päästöt vastaavat kerkimäärin 50 000 kilometrin ajoa henkilöautolla! Maalämpöön siirtyminen voikin pienentää lämmityksestä syntyviä päästöjä jopa 70-100 %.

Oikeanlainen mitoitus tärkeää

Oikeanlainen mitoitus onkin tärkeää, kun halutaan pienentää maalämpöpumpun sähkönkulutusta.

 

Maalämmöllä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa. Vaikka asennuskustannukset maalämpöjärjestelmälle voivat olla korkeat joidenkin mielestä, niin pitkällä aikavälillä maalämpö on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto. Maalämpöratkaisu voi tuottaa jopa 75% säästöt kotitalouden lämmityskuluissa verrattuna öljylämmitykseen.

 

Maalämpöratkaisut ovat luotettavia ja pitkäikäisiä. Maalämpöpumput ovat suunniteltu kestämään useita vuosikymmeniä tarvitsematta merkittäviä huoltotoimenpiteitä tai korjauksia. Öljylaitteet sen sijaan vaativat säännöllistä huoltoa ja niiden käyttöikää rajoittaa polttimen kulumisen aiheuttama tehon laskeminen. Maalämpöratkaisun valitseminen tarkoittaakin pitkälllä aikavälilllä vähemmän huoltokustannuksia ja paremman toimintavarmuuden.

 

Lisäksi, maalämpö tarjoaa monipuolisuutta kodin energiankulutukseen. Maalämpopumpulla voidaan tuottaa sekalaista lämpöä, käyttövettä ja jopa viilennystä kesällä. Tämän ansiosta maalämpöratkaisu voi tarjota monipuolisen ja kattavan energiaratkaisun kotitalouden tarpeisiin.

Öljylämmityksen vaihto maalämpöön - mitä täytyy ottaa huomioon?

Yksi tärkeimmistä asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon maalämpöön siirryttäessä, on investointikustannukset. Maalämpöratkaisun asentaminen voi aluksi vaatia suuremman investoinnin, mutta pitkälllä aikavälilllä se on taloudellisesti kannattava ratkaisu.

 

Maalämpö on erittäin tehokas tapa lämmittää kiinteistöjä, silllä se hyödyntää maaperän tasalaatuista lämpöenergiaa. Öljylämmitteisessä sen sijaan energian tuottaminen perustuu polttoaineeseen, mikä voi johtaa energiahukkaan ja epätasaiseen lämmönjakeluun. Maalämpö tarjoaa tasaisemman ja luotettavamman lämmönjakelun sekä paremman energiatehokkuuden.

 

On tärkeää ottaa huomioon kiinteistön lämmitystarpeet. Maalämpöjärjestelmä vaatii riittävän kokoisen maalämpöpumpun ja lämmönjakojärjestelmän, jotka vastaavat kiinteistön tarvetta. On suositeltavaa tehdä perusteellinen energiakartoitus ennen siirtymistä maalämpöön, jotta voidaan varmistaa, että järjestelmä vastaa tarpeita ja takaa optimaalisen lämmityksen.

 

Lopuksi on tärkeää harkita myös asennusprosessia ja mahdollisia remontteja. Maalämpöjärjestelmän asentaminen voi vaatia muutoksia kiinteistön rakenteisiin ja putkistoihin. On hyvä selvittää etukäteen, miten asennusprosessi etenee ja mitkä ovat siihen liittyvät kustannukset. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon mahdolliset remontit tai muutostyöt, joita voi olla tarpeen tehdä ennen maalämpöjärjestelmän käyttöönottoa.

Me Energiaportilla tarjoamme avaimet käteen -ratkaisun maalämpöön siirymisessä. Kysy tarjous!

Öljylämmityksestä maalämpöön - vaikutus kiinteistön arvoon

Kun kiinteistön energiatehokkuus paranee maalämmön avulla, se voi lisätä sen arvoa useilla eri tavoilla. Ensinnäkin, alhaisemmat energiakustannukset houkuttelevat potentiaalisia ostajia, jotka etsivät taloudellisesti kannattavia asuntoja tai toimitiloja ja maalämpöjärjestelmän asentaminen voi tehdään kiinteistöstasi houkuttelevamman vaihtoehdon asuntomarkkinoilla.

 

Toiseksi, ympäristötietoisuus on kasvava trendi, ja monet ihmiset arvostavat energiatehokkaita ratkaisuja. Maalämmön käyttö kiinteistön lämmityksessä voi olla myyntivaltti ympäristötietoisille ostajille, jotka haluavat vähentää hiilijalanjälkeään ja asua ekologisesti kestävässä kodissa.

 

Kolmanneksi, maalämpöjärjestelmän asentaminen voi parantaa kiinteistön energialuokitusta. Monissa maissa on käytössä energiatodistusjärjestelmät, jotka antavat kiinteistölle pisteytyksen sen energiatehokkuuden perusteella. Parempi pistemäärä voi nostaa kiinteistön arvoa ja houkutella ostajia.

Hinta - Mitä öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön maksaa?

Maalämpöön vaihtamisen hinta riippuu monista tekijöistä, kuten talon koosta, lämmitysjärjestelmän nykyisestä tilasta ja maaperän ominaisuuksista. 

Yleensä maalämpöön siirtyminen pientaloissa maksaa suunnilleen 15 000 – 30 000 euroa, mutta hinta voi vaihdella paljonkin tapauskohtaisesti. Taloyhtiöissä hintahaarukka voi olla 30 000-200 000 välillä.

 

Suurin osa kustannuksista muodostuu itse järjestelmän asentamisesta. Tämä sisältää porakaivojen kaivamisen tai vaakakeruuputkiston asentamisen sekä lämpöpumpun hankinnan ja asennuksen. Porakaivojen syvyys riippuu maaperän ominaisuuksista ja tarvittavan energiamäärän mukaan. Vaakakeruuputkisto puolestaan vaatii riittävän suuren pinta-alan, jotta se voi kerätä tarpeeksi lämpöä.

 

Lisäksi maalämpöjärjestelmään siirtyminen voi vaatia muutoksia talon lämmitysjärjestelmään. Esimerkiksi pattereiden vaihtaminen lattialämmitykseen tai erillisen lämminvesivaraajan asentaminen. Nämä lisäkustannukset tulee ottaa huomioon kokonaishinnassa.

 

Vaikka maalämpöön vaihtamisen hinta voi aluksi tuntua korkealta, sen pitkän aikavälin säästöt voivat olla merkittäviä. Usein maalämpöön siirtymiseen liittyvät investoinnit maksavat itsensä takaisin noin 10 vuodessa.

 

On myös hyvä huomioida, että maalampojärjestelmään siirtyminen on kannattavaa erityisesti silloin, kun vanha lämmitysjärjestelmän on jo lähelllä käyttöikäänsä.

Tukea öljylämmityksestä luopumiseen

Muista myös, että öljylämmityksestä luopumiseen on mahdollista saada valtionavustusta, kun siirrytään muihin lämmitysmuotoihin. Maalämpöön siirryttäessä valtionavusteisen tuen määrä on 4000 €.

 

Avustus on tarkoitettu yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita omakoti- tai paritalossa. Pientaloilla tarkoitetaan tässä tapauksessa omakotitaloja tai paritaloja.

 

Mikäli olet harkinnut öljylämmityksen vaihtamista maalämpöön, kannattaa toimia nopeasti, koska valtionavusteiset osoitetut määrärahat riittävät yhteensä noin. 36 000 öljy- ja kaasulämmityksen vaihtajalle. Voit lukea aiheesta tarkemmin täältä, sekä nähdä ajankohtaisen hakemustilanteen.

 

Ei kuitenkaan hätää, jos valtionavusteinen tuki ei ole enää mahdollista, koska voit saada työn osuudesta kotitalousvähennystä. Tarkista kuitenkin ajantasaiset avustusmahdollisuudet vero.fi -sivustolta sekä ELY-keskuksen omilta, kumpaa tukea sinun kannattaa missäkin tilanteessa hakea ja mihin olet oikeutettu.

Energiaportti kumppaninasi maalämpöön siirtymisessä

Tarjoamme maalämpöpumpun asennuksen avaimet käteen ratkaisuna. Kun harkitset maalämpöön siirtymistä Seinäjoen alueella, ole yhteydessä meihin. Meiltä saat aina maksuttoman tilannekartoituksen, jossa arvioidaan maalämpöjärjestelmän mitoitus ja tarpeisiisi sopiva kokonaisuus.